કાઢશો શીશા એ દિલનો, વારો હવે ?

13432383_1005020846233804_1410748719073553213_n

કેમ કહવો, ઝખ્મને સારો હવે,
બે કદમ તું આપ, સથવારો હવે,

વીજ ઝબકે, તો સારા શુકન છે,
જામશે સાચે જ, વરસારો હવે,

જે અબુધ થઈને જ, હંકારે હોડી,
તેમની ડુબાડે નાવ, કિનારો હવે,

એમ લાગ્યું હજુ, ક્યાં ભૂલ્યા છે ?
એકધારું પ્રેમથી, પુકારો હવે,

જેમ તોડયો કાંચ, એવું થાય નહિ, કે,
કાઢશો શીશા એ દિલનો, વારો હવે ?

નીશીત જોશી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s