એ સંભવ નથી

krishna gopi on boat

તુ ચીત ચોરે કે ચીર મારા,

હુ જમુના તટે ન આવુ એ સંભવ નથી.

હુ પ્રિય તારી તુ પ્રિયતમ મારો,

દિલ કોઇ બીજાને આપુ એ સંભવ નથી.

તુ આંખોથી આંખો મેળવી રાખ,

હુ મારી પલક નમાવુ એ સંભવ નથી.

તુ માળી મારો હુ કળી છુ તારી,

તો પણ ન જો ખીલુ એ સંભવ નથી.

તુ વાંસળી વગાડી નચાવ મને,

પગે ધુધરૂ ન બાંધુ એ સંભવ નથી.

તુ વાંસળી વગાડી કરે ઇશારો,

હુ મધુવન ન આવુ એ સંભવ નથી.

તુ રહે સાથો સાથ મારી,

હુ દુનીયાની ભીડમા ખોવાવ એ સંભવ નથી.

તુ તારણહાર છો મારો,

હુ દરીયામા ડુબી જાવ એ સંભવ નથી.

નીશીત જોશી

Advertisements

6 comments on “એ સંભવ નથી

 1. Dilip Gajjar કહે છે:

  હુ મધુવન ન આવુ એ સંભવ નથી.
  Nice Poem Nishitbhai..enjoyed ?

 2. shilpa pathak કહે છે:

  તુ રહે સાથો સાથ મારી,

  હુ દુનીયાની ભીડમા ખોવાવ એ સંભવ નથી.

  great …
  nice one …

 3. shilpa pathak કહે છે:

  તુ રહે સાથો સાથ મારી,

  હુ દુનીયાની ભીડમા ખોવાવ એ સંભવ નથી.

  great …
  nice one …
  shilpa parjapati

 4. FUNNYBIRD કહે છે:

  cool very cool……………..keep it up Nitishbhai!

  http://www.web4designing.com

 5. rekha કહે છે:

  હુ દુનીયાની ભીડમા ખોવાવ એ સંભવ નથી.

  તુ તારણહાર છો મારો,

  હુ દરીયામા ડુબી જાવ એ સંભવ નથી.

  …..khubaj sarash ne ucchi samaj darsavata sabdo chhe,,
  sampurn pane jiv prabhu nu saran le chhe to aam thay j chhe…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s